La Junta Directiva.Articles

FCC Territorial de Barcelona
LES COLLES I EL CAP DE COLLA

Per: MONTSE ROMEO 07/02/2013


Hem de tenir en compte que les colles no disposen de personalitat jurídica pròpia i independent dels seus associats, la qual cosa els hi comporta mantenir una relació constant amb la societat de caçadors titular de l’àrea privada de caça.

Cada vegada és més habitual, que les Juntes directives de les societats de caçadors elaborin un reglament intern de funcionament d’aquestes colles de senglar que haurà de ser aprovat amb posterioritat per l’Assemblea General de socis, per facilitar i ordenar la gestió de la caça major. En aquest reglament, i a títol únicament informatiu, es poden establir les funcions del cap de colla, normes d’actuació adequades a cada APC a fi de disminuir els riscos per als practicants de la caça i pel seu entorn, utilització de les emissores, senyalitzacions i informació, condicions de la cacera, recollida de la munició i d’altres, nombre màxim de caçadors per dia, calendari de cacera, les parades, certes particularitats que puguin interessar a la societat, prohibicions clares i concises amb les corresponents sancions etc.

És cada vegada més important potenciar la figura del cap de colla com a responsable de l’organització de les batudes. Amb la finalitat d’evitar possibles controvèrsies es pot regular en el reglament esmentat, la seva forma d’elecció, la seva substitució en cas d’esser necessari, les seves funcions, les seves obligacions i qualsevol altre tema que es vulgui valorar.

D’altra banda, i pel que fa als participants en la batuda hem de dir que aquests són els únics responsables dels seus actes. El caçador ha de respectar qualsevol normativa sobre la matèria de caça, els Estatuts socials de la societat, i possibles reglaments desenvolupats i elaborats per la societat. Per tant, ni el cap de colla ni els gossers seran responsables de les infraccions comeses pels membres de la batuda. Així mateix, els caçadors no poden prendre decisions unilaterals que afectin al desenvolupament de la cacera sense el consentiment del cap de colla.


OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CAP DE COLLA


El cap de colla és la màxima autoritat de la colla de senglar. En conseqüència, s’encarrega, entres altres, dels següents aspectes:

- Senyalització de les batudes
- Establir una sèrie de criteris envers a la seguretat, com poden ser, les distàncies entre els caçadors, els angles per abatre la peça, l’obligació de portar roba llampant (gorres, armilles etc ), el disposar d’emissores homologades per tal que en cas d’un incident es puguin comunicar a l’instant.
- Ubicar les parades i cercar formules per tal que els gossers coneguin perfectament la ubicació.
- Delimitar els camins d’ús públic.
- Informar de la prohibició de disparar fins que no s’hagi donat la senyal convinguda, ni fer-ho desprès que s’hagi donat per finalitzada la cacera (art.53.2 del Reglament de caça)
- Prohibir el canvi o abandonament de les parades pels caçadors o auxiliars durant la cacera, fent-lo arribat el cas, amb coneixement del cap de colla o del seu representant degudament autoritzat. (art.53 del Reglament de caça)
- Recordar als membres de la batuda la prohibició de disparar sense abans, haver identificat correctament a la presa.
- Recordar als membres de la batuda fer el trajecte d’anada i tornada a la parada amb l’arma descarregada i enfundada.

Per últim una recomanació: RECOLLIU MOSTRES PER LA TRIQUINA

Cada temporada es detecta la presència de larves de Triquina en alguna mostra de porc senglar .És per això, que des de la RT de la FCC a Barcelona volem recordar la importància que té, que la carn de porc senglar destinada al consum, siguin sotmesa a inspecció veterinària, i molt especialment al control de la triquinosi.

ALTRES MESURES DE PREVENCIÓ DE LA MALALTIA
Coure bé la carn: la cocció a 77ºC és suficient per inactivar el paràsit. Congelar la carn (per a peces de gruix inferior a 15 cm, mantenir durant 20 dies a – 15ºC o durant 6 dies a – 30ºC) perquè es destrueixin els possibles quistos de triquina.


 Últims Articles d'Opinió:

  LES COLLES I EL CAP DE COLLA MONTSE ROMEO 07/02/2013

  Capreolus capreolus EDUARD MELERO 16/06/2012

  Abeuradors Instal•lació i Manteniment SANTI FERRON 05/11/2010

  Certificat d'inscripció per silenci administratiu positiu MONTSE ROMEO 21/10/2010

  Les Zones de Seguretat MONTSE ROMEO 13/11/2009


 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA
Vía Laietana, 9 4t 3a 08003 - Barcelona
Tel. 93 2682307 Fax. 93 2682927
E-mail: info@fedecazabarcelona.com