La Junta Directiva. Membres

FCC Territorial de Barcelona




MONTSE ROMEO

Cap de l’Àrea Jurídica
Email: mromeo@fedecazabarcelona.com


El dia 1 de desembre del 2008 s’incorpora a la Federació Territorial de Caça de Barcelona, la Senyora Montserrat Romeo Acuña, llicència en dret per la Universitat de Barcelona per tal de col•laborar amb tots nosaltres, des del punt de vista jurídic en els temes cinegètics.

Durant els seus estudis universitaris va estar treballant en l’àmbit privat per incorporar-se en l’any 1990, al Cos superior de l’administració de la Generalitat de Catalunya. Concretament, va començar en la direcció general del Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per continuar en la l’Assessoria Jurídica d’aquest Departament.

Al maig de l’any 2000, s’incorpora al Departament de Medi Ambient i Habitatge en el que ha estat treballant fins a l’actualitat.

En tota la seva trajectòria professional en l’administració pública, ha estat dedicada principalment als temes cinegètics i piscícoles, treballant de manera continuada i activa.

La seva tasca en els temes cinegètics ha estat molt diversa i variada. Com ara la resolució d’expedients sancionadors, d’ajuts, de responsabilitat patrimonial, informes jurídics, elaboració de disposicions normatives i circulars, ampliacions, segregacions i canvis de titularitat d’àrees privades de caça, entre d’altres.
Així mateix, va col•laborar en la redacció del Pla estratègic de la caça, en diferents cursos sobre matèries de caça com a ponent i ha estat membre de diferents comissions de treball per a la redacció de diferents projectes legislatius.

En conseqüència, per ella aquest canvi suposa una continuació en la seva labor, amb la finalitat d’aconseguir que l’activitat cinegètica mantingui o, si és possible, superi el reconeix que es mereix a tots els nivells.

Aquesta Junta Directiva compleix d'aquesta manera amb un punt important marcat en el seu programa electoral: la incorporació d'una persona experta en matèria cinegètica disposada a treballar i col•laborar en el benestar de la nostra afició i esport. Donant suport legal a totes aquelles societats federades i caçadors que així ho sol•licitin.

Som conscients que hem d'afrontar el nostre futur amb totes les màximes garanties jurídiques possibles i en aquest sentit hem aconseguit fer un pas de gegant.


Per a més informació podeu contactar amb les oficines d'aquesta Territorial.





Enrere




Articles Publicats pels membres de Junta Directiva i Personal Tècnic.






 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA
Vía Laietana, 9 4t 3a 08003 - Barcelona
Tel. 93 2682307 Fax. 93 2682927
E-mail: info@fedecazabarcelona.com