Legislació

En el següent apartat trobaràs articles, decrets, lleis, projectes de llei, etc. que afecten les armes, Federació, caça, fauna, societats, etc.


 

Total Documents Publicats: 68

CERTIFICAT PER SILENCI ADMINISTRATIU POSITIU
Categoria:GESTIÓ SOCIETATS
Data Publicació:21/10/2010
D’acord amb l’article 26 del Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya el termini d’inscripció d’un acte al Registre serà de tres mesos des de la recepció de la sol•licitud.
Mes Informació (Format PDF )

 

LLEI DE CAÇA DE 1970. DE 6/04/1970
Categoria:CAÇA
Data Publicació:23/09/2010
Llei de caça estatal. Aquesta Llei regula la protecció, conservació i foment de la riquesa cinegètica nacional i el seu ordenat aprofitament en harmonia amb els distints interessos afectats.
Arxiu en Castellà Mes Informació (Arxiu en castellà)

 

REGULACIÓ CONSUM D'ALCOHOL EN L'AMBIT ESPORTIU
Categoria:COMPETICIÓ
Data Publicació:22/09/2010
S’emet aquest informe a resultes d’una consulta efectuada al Servei Jurídic de la UFEC amb motiu de la que aprofitem per recordar a les Federacions Catalanes la normativa que regula i prohibeix la publicitat de begudes alcohòliques en esdeveniments esportius.
Mes Informació (Format PDF )

 

REGLAMENT EUROPEU 438/2010 MAIG DE 2010
Categoria:ANIMALS
Data Publicació:22/09/2010
Que modifica el Reglament (CE) n o 998/2003, pel qual s'aproven els normes zoosanitaria aplicables als desplaçaments d'animals de companyia sense ànim comercial
Arxiu en Castellà Mes Informació (Arxiu en castellà)

 

AL·LEGACIONS DE LA FCC A FAVOR DELS OCELLAIRES
Categoria:OCELLAIRES
Data Publicació:17/09/2010
Escrit d'al·legacions de la FCC en contra del Projecte d'Ordre sobre la captura en viu, la tinença i l'exhibició pública d'ocells fringíl.lids per a activitats tradicionals, així com la memòria justificativa.
Mes Informació (Format PDF )

 

PROJECTE D'ORDRE SOBRE OCELLS FRINGÍL.LIDS
Categoria:OCELLAIRES
Data Publicació:17/09/2010
Projecte d'Ordre sobre la captura en viu, la tinença i l'exhibició pública d'ocells fringíl.lids. Es sotmet a informació pública el Projecte d'Ordre sobre la captura en viu, la tinença i l'exhibició pública d'ocells fringíl.lids per a activitats tradicionals, així com la memòria justificativa.
Mes Informació (Format PDF )

 

OBSERVACIONS.DECRET 58/2010.ADECUACIÓ ESTATUTS SOCIALS
Categoria:GESTIÓ SOCIETATS
Data Publicació:14/09/2010
Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya.Amb la finalitat d’adequar els Estatuts Socials de la vostra societat a la normativa vigent sobre la matèria i procedir a l’actualització dels càrrecs de la Junta Directiva, us fem les següents consideracions:
Mes Informació (Format PDF )

 

RESOLUCIÓ MAB/2308/2003
Categoria:CAÇA
Data Publicació:26/07/2010
RESOLUCIÓ MAB/2308/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les directrius i les instruccions tècniques en matèria de caça en tot el territori de Catalunya;
Mes Informació (Format PDF )

 

 S'estan mostrant documents del 61 al 68 d'un total de 68

 

Primera Plana Anterior Plana