Legislació

En el següent apartat trobaràs articles, decrets, lleis, projectes de llei, etc. que afecten les armes, Federació, caça, fauna, societats, etc.


 

Total Documents Publicats: 62

COMUNICACIÓ DE CAPTURES 2015
Categoria:OCELLAIRES
Data Publicació:30/09/2015
Full de comunicación de captures d'ocells fringíl·lids realitzades al 2015. S'ha omplir un cop finalitzat el període hàbil de captura i en tot cas abans del 31desembre de cada any.
Mes Informació (Format PDF )

 

RESOLUCIÓ AAM/1287/2015,
Categoria:OCELLAIRES
Data Publicació:19/06/2015
RESOLUCIÓ AAM/1287/2015, de 26 de maig, per la qual s'estableix el nombre màxim d'ocells fringíl·lids, segregats per espècie i sexe, que podran ser capturats a Catalunya durant l'any 2015, i s'obre el termini per a la presentació de sol·licituds d'autoritzacions excepcionals de captura d'ocells fringíl·lids.
Mes Informació (Format PDF )

 

ORDRE DE VEDES 2015 - 2016
Categoria:CAÇA
Data Publicació:08/04/2015
RESOLUCIÓ AAM/605/2015, de 27 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2015-2016 en tot el territorio de Catalunya
Mes Informació (Format PDF )

 

RESOLUCIÓ DE 31 D'OCTUBRE DE 1989
Categoria:ARMES
Data Publicació:18/02/2015
Per la qual es regula la utilització de determinats tipus d'armament i munició per la pràctica de la caça a tot el territorio de Catalunya
Mes Informació (Format PDF )

 

DECRET 139/2014,PER LA CAPTURA EN VIU I TINENÇA D'OCELLS FRINGÍL·LIDS PER A LA CRIA EN CAPTIVITAT
Categoria:OCELLAIRES
Data Publicació:17/10/2014
DECRET 139/2014, de 14 d'octubre, pel qual s'estableix el règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de concursos de cant.
Mes Informació (Format PDF )

 

VALORACIÓ I RESUM ORDRE DE VEDES 2014/2015
Categoria:CAÇA
Data Publicació:24/04/2014
Valoració del que será la propera temporada de caça a Catalunya. Us detallem les principals particularitats i novetats que presenta aquesta resolución per la demarcació de Barcelona
Mes Informació (Format PDF )

 

DECRET 56/2014 HOMOLOGACIÓ DE MÈTODES DE CAPTURA EN VIU DEPREDADORS
Categoria:CAÇA
Data Publicació:24/04/2014
DECRET 56/2014, de 22 d'abril, relatiu a l'homologació de mètodes de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies exòtiques invasores depredadores i l'acreditació de les persones que en són usuàries.
Mes Informació (Format PDF )

 

LEY 6/2014, DE 7 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL
Categoria:FAUNA
Data Publicació:08/04/2014
Disposición adicional novena. Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas. Será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél.
Arxiu en Castellà Mes Informació (Arxiu en castellà)
Mes Informació a l'Enllaç

 

ORDRE AAM/89/2014. TAXES VIGENTS
Categoria:CAÇA
Data Publicació:01/04/2014
ORDRE AAM/89/2014, de 24 de març, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents corresponents als procediments tramitats al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, limentació i Medi Natural.
Mes Informació (Format PDF )

 

PUBLICADA RESOLUCIÓ DE VEDES 2014/2015
Categoria:CAÇA
Data Publicació:28/03/2014
RESOLUCIÓ AAM/669/2014, de 21 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2014-2015 en tot el territori de Catalunya.
Mes Informació (Format PDF )

 

 S'estan mostrant documents del 11 al 20 d'un total de 62

 

Primera Plana Anterior Plana Següent Plana Última Plana