Legislació

En el següent apartat trobaràs articles, decrets, lleis, projectes de llei, etc. que afecten les armes, Federació, caça, fauna, societats, etc.


 

Total Documents Publicats: 62

REAL DECRETO 630/2013. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
Categoria:ANIMALS
Data Publicació:02/09/2013
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.
Arxiu en Castellà Mes Informació (Arxiu en castellà)

 

SOL•LICITUD D'AUTORITZACIÓ EXCEPCIONAL DE CAÇA MAJOR I/O MENOR PER DANYS
Categoria:GESTIÓ SOCIETATS
Data Publicació:11/07/2013
Existència de nova normativa (2012) i procediments que permeten fer, legalment, la captura de conills o altres especies de major o menor; cinegètiques i no protegides: tórtora turca, gaig,., en cas de danys a l’agricultura o a altres espècies cinegètiques, a la ramaderia,
Mes Informació (Format PDF )

 

ZONES DE SEGURETAT. DISTANCIES
Categoria:CAÇA
Data Publicació:17/06/2013
En aquestes zones és prohibida la utilització d’armes de foc o l’exercici de la caça. També és prohibit disparar en direcció a aquestes zones sempre que els caçadors no es trobin a una distància més gran que la que puguin abastar els projectils,
Mes Informació (Format PDF )

 

RESOLUCIÓ DE VEDES 2013/2014
Categoria:CAÇA
Data Publicació:18/03/2013
RESOLUCIÓ AAM/531/2013, d’11 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2013-2014 en tot el territori de Catalunya.
Mes Informació (Format PDF )

 

REGLAMENT DE LA PRÀCTIVA ESPORTIVA OCELLAIRE.
Categoria:OCELLAIRES
Data Publicació:31/01/2013
El present reglament té com finalitat la de regular la pràctiva de la disciplina esportiva ocellaire, dintre de l'àmbit territorial de tot Catalunya. Aprovat en Assemblea de la FCC des de l'any 2012.
Mes Informació (Format PDF )

 

PÒSTER DE BATUDA DEL SENGLAR
Categoria:GESTIÓ SOCIETATS
Data Publicació:20/11/2012
Poster en la campanya de sensibilització i respecte per les batudes de senglar. Grandaria A-3.
Mes Informació (Format PDF )

 

SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIÓ INDIVIDUAL
Categoria:CAÇA
Data Publicació:07/11/2012
Sol.licitud de llicència federativa, document únic (federativa+assegurança), i/o llicencia de caça de forma individual. No tramitada a través de societat federada.
Mes Informació (Format PDF )

 

FULL DE NOTIFICACIÓ CAPTURES ANUAL DE LA SOCIETAT ALS SERVEIS TERRITORIALS
Categoria:GESTIÓ SOCIETATS
Data Publicació:31/10/2012
Full de notificació captures anual de la societat als serveis territorials. Omplir les dades i enviar als Serveis Territorials.
Mes Informació (Format PDF )

 

REAL DECRETO 1335/2012
Categoria:ARMES
Data Publicació:17/10/2012
Real Decreto 1335/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
Arxiu en Castellà Mes Informació (Arxiu en castellà)
Mes Informació a l'Enllaç

 

RESOLUCIÓ RELATIVA A LA PRÒRROGA DURANT LA MITJA VEDA
Categoria:CAÇA
Data Publicació:31/08/2012
En tots els municipis de les demarcacions de Barcelona, Catalunya Central, Tarragona i Terres de l'Ebre
Mes Informació (Format PDF )

 

 S'estan mostrant documents del 21 al 30 d'un total de 62

 

Primera Plana Anterior Plana Següent Plana Última Plana