Legislació

En el següent apartat trobaràs articles, decrets, lleis, projectes de llei, etc. que afecten les armes, Federació, caça, fauna, societats, etc.


 

Total Documents Publicats: 68

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D'ARMES
Categoria:ARMES
Data Publicació:14/04/2011
Projecte de Real Decret per el que es modifica el Reglament d'Armes, aprobat per el Real Decreto 137/1993, de 29 de gener.
Arxiu en Castellà Mes Informació (Arxiu en castellà)

 

ORDRE AAM/29/2011
Categoria:OCELLAIRES
Data Publicació:24/02/2011
Per la qual es deixa sense efecte el règim de captura en viu d'ocells fringíl•lids per a activitats tradicionals previst a l'Ordre de 21 de juliol de 1999
Mes Informació (Format PDF )

 

AUTORITZACIONS EXCEPCIONALS DE CAÇA PER DANYS
Categoria:GESTIÓ SOCIETATS
Data Publicació:13/01/2011
Es pot autoritzar de manera excepcional la caça o captura d'espècies cinegètiques quan en un determinat àmbit territorial es produeixi una abundància d'individus d'una espècie de manera que pugui causar danys o perjudicar a les persones, agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals o la caça.
Mes Informació (Format PDF )

 

AUTORITZACIÓ DE CAÇA AMB ÚS DE FURA
Categoria:CAÇA
Data Publicació:13/01/2011
En tots els casos el propietaris de les fures han de disposar de la llicència de caça tipus B (caça sense armes de foc o assimilables).
Mes Informació (Format PDF )

 

CONTROL D'AVIFAUNA AMB L'ÚS DE TÈCNIQUES DE FALCONERIA
Categoria:CAÇA
Data Publicació:13/01/2011
Cal una autorització específica, que otorga el departament de Medi Ambient i Habitatge, degut a que les espècies de la fauna salvatge (protegides o no) no poden ser molestades intencionadament.
Mes Informació (Format PDF )

 

TINENÇA DE FALCONERIA - REGISTRE D'OCELLS DESTINATS A LA FALCONERIA
Categoria:CAÇA
Data Publicació:12/01/2011
La persona posseidora dels rapinyaires haurà de disposar d'un permís per a cada exemplar d'au que poseeixi. Documentació i normativa
Mes Informació (Format PDF )

 

AUTORITZACIÓ PER REPOBLACIÓ O ALLIBERAMENT
Categoria:GESTIÓ SOCIETATS
Data Publicació:12/01/2011
Les repoblacions i alliberaments d'espècies de fauna autòctona cinegètica requereixen d'una autorització prèvia. Informació, normativa i documents de notificació.
Mes Informació (Format PDF )

 

TRANSFERÈNCIA DE ARMES.
Categoria:ARMES
Data Publicació:26/11/2010
Formulari per transferència d’armes de la Guàrdia Civil.
Arxiu en Castellà Mes Informació (Arxiu en castellà)

 

MODEL 790. GUÀRDIA CIVIL
Categoria:ARMES
Data Publicació:26/11/2010
Liquidació de les tasses a la Guàrdia Civil de les llicencies de armes. Expedició, renovació
Arxiu en Castellà Mes Informació (Arxiu en castellà)

 

CESSIÓ TEMPORAL D’ARMES DE CAÇA I TIR
Categoria:ARMES
Data Publicació:29/10/2010
Model de la Guàrdia Civil de cessió temporal d’armes de caça i tir
Arxiu en Castellà Mes Informació (Arxiu en castellà)
Mes Informació a l'Enllaç

 

 S'estan mostrant documents del 51 al 60 d'un total de 68

 

Primera Plana Anterior Plana Següent Plana Última Plana